STEMWIJZER
voor de toekomst

De mensheid zit in een auto die met grote snelheid op een betonnen muur afrijdt.
Het enige wat wij zeggen is: Wat gaat deze auto lekker snel. Kan hij nog harder?


Stemwijzer 

 

Het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen is in ernstig gevaar door onze leefwijze. Ons huidig economische systeem is op de korte termijn gericht (Angelsaksisch model) en moet op de lange termijn gericht zijn (Rijnlands model). De problemen in onze samenleving nemen toe door: verandering van het klimaat, afname en oneerlijke verdeling werkgelegenheid wereldwijd, toename verschil arm-rijk, vernietiging van natuur en milieu, toename kosten gezondheidszorg, toename schulden, toename macht multinationals, wij willen steeds meer, toename energieverbruik, toename afval, toename honger en oorlog in de wereld. Deze problemen hebben slechts enkele oorzaken. De noodzakelijke tegenmaatregelen staan hieronder in het kort en uitgebreid op "Hoe nu verder?".

De links verwijzen naar pagina's op deze website. Deze pagina's staan ook onder de menuknop(pen).

Wij zijn aan de toekomstige generaties verplicht onze samenleving in stand te houden en de problemen te verkleinen (zie Mensenrechten). Onze politieke partijen hebben hierover nog bijna geen standpunten ingenomen. De tijd dringt.


Standpunten van de partijen over
de maatregelen voor een duurzame samenleving

Algemeen

Vóór

Tegen

Erkenning: Nederland leeft op te grote voet; te veel mensen en te veel consumptie. Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

krimp economie

PvdD, CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, GL, CU, 50+, FvD

krimp bevolking

  PvdD, DENK

Maatregelen tegen overconsumptie

   

Klimaat: Vermindering CO2-uitstoot met 20% in 2020, 40% in 2030 en 80% in 2050 door minder fossiele brandstoffen (EU doelstelling). Vervanging fossiele energie door duurzame energie; wind en zon.
De wereldwijde temperatuurverhoging mag maximaal 2°C zijn in 2050.
Minder CO2-uitstoot = minder energie = minder consumptie

PvdA, GL, D66, PvdD, CDA, VVD, SP, CU, 50+, DENK, FvD, SGP

PVV,

Belasting: De vervuiler betaalt. Belasting op arbeid vervangen door belasting op milieuschade. Begin met fossiele brandstoffen gevolgd door verbruik grondstoffen, ruimte en uitstoot schadelijke emissies. Gelijktijdige invoering in alle landen waar Nederland een vrijhandelsverdrag mee heeft, waardoor concurrentieposities gelijk blijven.
Minder belasting op arbeid = meer werkgelegenheid = minder werkloosheid
Belasting fossiele brandstoffen = minder consumptie = meer duurzame energie = minder subsidie op duurzame energie

D66, PvdD, GL

PVV, VVD, PvdA,  SP, CDA, CU, 50+, FvD, SGP

Circulaire-economie: Stimulering hergebruik en recycling van afval en zuinig gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals antimoon, goud, zink en molybdeen. Belasting op grondstoffen (consumptie) stimuleert hergebruik en recycling. Invoering belasting moet gelijktijdig in alle landen waar Nederland een vrijhandelsverdrag mee heeft zodat de concurrentiepositie gelijk blijft.
Minder grondstoffen = minder producten = minder consumptie = minder afval

D66, PvdD, CDA, GL, PvdA, SP, DENK, FvD, CU

PVV,

Nederland moet uit de euro: De euro drijft de noordelijke en de zuidelijke euro landen uit elkaar waardoor een volgende financiële crisis ontstaat.

Hierna kan de geldschepping door private banken gestopt worden.

PVV, PvdD, SP, FvD

PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK

De politiek draadkrachtiger maken.
Dit is sterk afhankelijk van de mate van globalisering:
óf: de markt inperken (minder globalisering) door de landsgrenzen te herstellen en de samenwerking met andere landen op te zoeken voor grensoverschrijdende problemen. De overconsumptie neemt af, onze eigen regering krijgt meer macht (EU minder) waardoor veel sneller iets bereikt kan worden, de werkgelegenheid neemt toe en het verschil arm-rijk neemt af.
óf: de EU meer macht geven (meer globalisering). Meer macht van onze eigen regering (soevereiniteit) overhevelen naar de EU. De EU kan met meer macht meer bereiken. Nadelen zijn: de overconsumptie neemt toe, de verschillen tussen arm en rijk nemen toe en de werkgelegenheid neemt af. Echter, de cultuurverschillen binnen de EU zijn zo groot dat belangrijke beslissingen niet genomen worden of zeer lang op zich laten wachten.


PVV, PvdD, SP, FvD


PvdA, CDA, VVD, D66, GL, CU, 50+, DENK, SGP

D66, GL, CDA, PvdA,

VVD, PVV, PvdD, SP, CU, 50+, FvD, SGP

 

Vrijhandelsverdragen vervangen door (lage) invoerrechten betekent minder globalisering en minder  macht van multinationals.
Hogere belastingen = hogere prijzen = lokale ondernemingen kunnen beter concurreren = meer werkgelegenheid = afname verschil arm – rijk = minder consumptie (minder verspilling) = minder energie verbruik = duurzame en stabiele samenleving.

SP, DENK, 50+, FvD, PvdD

PvdA, GL, D66,  CDA, VVD, CU, SGP

Maatregelen tegen overbevolking

   

Gezinsplanning: Ontmoediging grote gezinnen en stimulering kleine gezinnen of geen kinderen.

PVV, FvD

CDA, D66, GL, PvdA, SP, PvdD, CU, SGP

Immigratie: Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland.
Op wereldschaal bevorderen opvang vluchtelingen in de regio.

PVV, 50+, FvD

GL, CDA, VVD, PvdA, PvdD, D66, SP, CU, SGP

Religie en politiek: Druk uitvoeren op religieuze en politieke leiders om geboortebeperking te promoten in plaats van voortplanting.

 

SGP

Een partij is vermeld als het standpunt vóór of tegen is. Hoeveel vóór of tegen is niet vermeld. Een partij wordt niet vermeld als er géén duidelijk standpunt is.

Bovenstaande maatregelen dienen in alle verkiezingsprogramma's te staan. Daarnaaast kunnen partijen zich onderscheiden met eigen onderwerpen. De standpunten van de partijen zijn te vinden onder het menu van de knop Stemwijzer en zijn bijgewerkt op 31-1-2017.